Контакти

Medical News e специализирана медия в сферата на медицината и здравеопазването

Медикъл Нюз ООД
1527 София, България; ул. „Екзарх Йосиф“ 88
Телефон: +359 887593161
Email: press@medicalnews.bg