Професионалното изтощение сред медиците удвоява риска за безопасността на пациентите

Ново проучване засилва опасенията, свързани с отрицателното въздействие на професионалното прегаряне или т. нар. burnout syndrome сред медицинските специалисти и безопасността за пациентите. Резултатите от него са публикувани в British Medical Journal. Проучването включва данни от 170 предишни изследвания, проучващи ефекта от професионалната умора върху напредъка в кариерата на здравните работници и качеството на грижите за пациентите. В анализа са включени данни от почти 240 000 лекари.

Според тях „прегарянето“ е най-често срещано в болнични условия и най-вече сред работещите в структурите на спешната медицина и интензивно лечение.

Медиците, съобщаващи за стрес на работа, са четири пъти по-малко склонни да изпитат удовлетворение от професията си, склонни са повече от три пъти в сравнение с други кадри да съжаляват за избора си на кариера, както и да се оттеглят от нея.

„Burnout“ синдромът се свързва с удвояване на риска от инциденти, свързани с безопасността на пациентите. Този риск е най-висок при лекарите на възраст между 20-30 години и при работещите в спешната медицина.

Ники Кредланд, председател на Британската асоциация на медицинските сестри за интензивни грижи (BACCN), посочи, че същите проблеми засягат и сестринските грижи в интензивните отделения. „Продължаваме да сме свидетели на проблеми с психичното здраве на медицинския персонал, което се изразява в намалено удовлетворение от работата, намерение за напускане и трудно задържане на кадрите“, каза тя. По думите й, за да се преодолeе този проблем, е нужно на медицинските кадри да се помогне чрез различни програми и стъпки за намаляване на рисковете от възникване на професионално прегаряне. Те включават осигуряване на достатъчно персонал, адекватно заплащане, гарантиране на използване на годишния отпуск, подкрепа за кариерно развитие и други.

Според авторите на проучването данните от него трябва да бъдат предоставени на правителствата и политическите организации с цел насърчаване на финансови инвестиции и политики в насока намаляване на професионалното прегаряне в медицинските сестри.

Четирима от всеки 10 лекари в САЩ признават, че изпитват поне един симптом на прегаряне, а в Обединеното кралство една трета от специализантите по медицина съобщават, че изпитват прегаряне във висока или много висока степен.

Припомняме, темата бе обсъдена на наскоро проведения Конгрес на Югоизточно-Европейския Медицински форум в Пловдив. Според представено тогава проучване младите лекари и специализантите по медицина са сред най-изложените от риск от „прегряване“ на работа и развити на burnout синдром.