ФНИ повишава от 20 на 30 хиляди лв. проектните средства за млади учени

Срещаме ви с проф. Николай Лазаров, който през 2019 година е отличен като утвърден учен с награда „Питагор“ в областта на здравето и медицинските науки. Професионалният му път започва в началото на 80 години. След като завършва висше медицинско образование в Медицинска академия – София, е поканен като асистент по анатомия в новосъздадения тогава Висш медицински институт в Стара Загора, където постъпва като асистент.

През следващите 25 години извървява пътя от асистент до доцент и професор. В момента е професор по анатомия и клетъчна невробиология, ръководител на Катедрата по анатомия, хистология и ембриология към Медицински университет – София и асоцииран професор в Института по невробиология към БАН. 

„Искрата на познанието към науката беше запалена у мен още в ранните ми години като асистент от моите учители. През годините моите ученици не позволиха на тази искра да угасне. Тези хора винаги са били до мен в професионалния ми път, учехме се взаимно как да преодоляваме трудностите и да реализираме постижения със световно признание. Наградата „Питагор“ е безспорно голямо признание за моята изследователска дейност, но и отличие за всички, които бяха до мен през тези дълги години.“

„Питагор“ е най-високото отличие за научно-изследователска дейност в страната. Нейният носител проф. Николай Лазаров е също така председател на изпълнителния съвет на Фонд научни изследвания. Задачата на фонда е да финансира на конкурентен, конкурсен принцип научно-изследователски проекти за фондаментални научни изследвания, научна периодика и др.

„В последните години финансирането на научно-изследователската дейност е на добро ниво, но разбира се, ние бихме искали учените в България да получават повече средства от националния бюджет, които ще ни позволят да осигурим финансиране на нови проекти и да обявим различни конкурсни сесии.“

През последните години Фонд научни изследвания сключва меморандум за сътрудничество с Япония, предстои да се подпишат споразумения с Китай и САЩ. Фондът провежда конкурси за двустранни научни сътрудничества с водещи страни в научно-изследователската дейност като Русия, Индия, Австрия, Франция.В бъдеще учените се надяват, че ще популяризират резултатите от българските научни изследвания пред света все повече. 

Източник: БНР