Фитотерапия при венозно-лимфна недостатъчност

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit
Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Цели на курса:

Този курс цели да запознае лекарите с базирана на медицински доказателства фитотерапия при венозно-лимфна недостатъчност

За автора:

Проф. Илина Кръстева, дфн е преподавател в Катедра по фармакогнозия, Фармацевтичен факултет, МУ-София

Подходяща аудитория:

Курсът е подходящ само за лекари, основно общопрактикуващи лекари и специалисти от всички останали специалности.

Допълнителна информация:

Курсът е част от програмата за онлайн продължаващо медицинско обучение за лекари на Български лекарски съюз  и Medical News. Продължителността му е около 30 мин.

Материалите и използваната информация в курса са подготвени през 2021 г.

След курса предстои тест, за преминаването на който е нужен правилен отговор на над 70% от въпросите. При успешно преминаване на теста, всеки участник получава сертификат с 1 кредитна точка за продължаващо медицинско обучение (CME). Ако не преминете успешно теста от първия път, ще имате още 2 опита за полагането му.

Ако вече сте започнали курса е необходимо да натиснете първия модул от програмата, за да продължите.

Прочетете още по темата