Спешни главоболия

Статус
Незаписан
Цена
Безплатен
Начало

Цели на курса:

Този курс цели да запознае лекарите със съвременните възможности за диагностика и лечение на спешните главоболия.

За авторите:

Акад. Иван Миланов – председател на Българско дружество по неврология, изпълнителен директор на MБАЛНП по неврология и психиатрия „Свети Наум“

д-р Елена Чорбаджиева, дм – невролог в MБАЛНП по неврология и психиатрия „Свети Наум“

д-р Михаела Сергеева, дм – невролог в MБАЛНП по неврология и психиатрия „Свети Наум“

Подходяща аудитория:

Курсът е подходящ само за лекари, основно невролози, спешни медици и общопрактикуващи лекари.

Допълнителна информация:

Курсът е част от програмата за онлайн продължаващо медицинско обучение за лекари на Български лекарски съюз  и Medical News. Продължителността му е около 20 мин.

Материалите и използваната информация в курса са подготвени през 2018 г.

След курса предстои тест, за преминаването на който е нужен правилен отговор на над 70% от въпросите. При успешно преминаване на теста, всеки участник получава сертификат с 1 кредитна точка за продължаващо медицинско обучение. Ако не преминете успешно теста от първия път, ще имате още 2 опита за полагането му.

Ако вече сте започнали курса е необходимо да натиснете първия модул от програмата, за да продължите.