Първични главоболия: тригеминални автономни цефалгии

Статус
Незаписан
Цена
Безплатен
Начало

Цели на курса:

Този курс цели да запознае лекарите със същността, диагностиката и лечението на тригеминалните автономни цефалгии

За автора:

Д-р Веселина Грозева, д.м. е невролог в  Клиника по двигателни нарушения – I НО в МБАЛНП “Свети Наум”, София. Основните и научни интереси са в областта на двигателни нарушения, демиелинизиращи заболявания и главоболието (тригеминални автономни цефалгии).

Подходяща аудитория:

Курсът е подходящ само за лекари, основно невролози, неврохирурзи и общопрактикуващи лекари.

Допълнителна информация:

Курсът е част от програмата за онлайн продължаващо медицинско обучение за лекари на Български лекарски съюз  и Medical News. Продължителността му е около 15 мин.

Материалите и използваната информация в курса са подготвени през 2017 г.

След курса предстои тест, за преминаването на който е нужен правилен отговор на над 70% от въпросите. При успешно преминаване на теста, всеки участник получава сертификат с 1 кредитна точка за продължаващо медицинско обучение. Ако не преминете успешно теста от първия път, ще имате още 2 опита за полагането му.

Ако вече сте започнали курса е необходимо да натиснете първия модул от програмата, за да продължите.