Предизвикателства при острите състояния, свързани с нарушения в калциево-фосфорната обмяна

Статус
Незаписан
Цена
Безплатен
Начало

Цели на курса:

Този курс цели да запознае лекарите с предизвикателствата в клиничната практика при острите състояния, свързани с нарушения в калциево-фосфорната обмяна

За автора:

Проф. д-р Жулиета Геренова, дм  е началник на Клиника по ендокринология и болести на обмяната към УМБАЛ “Проф. Киркович”; води лекционен курс по Вътрешни болести и ендокринология към Медицински факултет, Тракийски Университет, гр. Стара Загора; отговаря за теоретичното и практично обучение на студенти, стажанти и специализиращи лекари по обща медицина и ендокринология.

Подходяща аудитория:

Курсът е подходящ само за лекари, основно ендокринолози и общопрактикуващи лекари.

Допълнителна информация:

Курсът е част от програмата за онлайн продължаващо медицинско обучение за лекари на Български лекарски съюз  и Medical News. Продължителността му е около 25 мин.

Материалите и използваната информация в курса са подготвени през 2018 г.

След курса предстои тест, за преминаването на който е нужен правилен отговор на над 70% от въпросите. При успешно преминаване на теста, всеки участник получава сертификат с 1 кредитна точка за продължаващо медицинско обучение. Ако не преминете успешно теста от първия път, ще имате още 2 опита за полагането му.

Ако вече сте започнали курса е необходимо да натиснете първия модул от програмата, за да продължите.