Каква е диагнозата при тази 70-годишна жена с хепатит С?

Статус
Незаписан
Цена
Безплатен
Начало

Цел на казуса:

Целта на този казус е да тества практическите познания на лекарите чрез снимки и случаи от реалната клинична практика.

Подходяща аудитория:

Казусът е подходящ само за лекари.

Допълнителна информация:

Казусът е част от програмата за онлайн продължаващо медицинско обучение за лекари на Medical News. Продължителността му е до 10 мин. Материалите и използваната информация в курса са подготвени през 2017 г.

Всеки казус е последван от тест, преминаването на който не дава сертификат за продължаващо медицинско обучение. Ако не преминете успешно теста от първия път, ще имате още 2 опита за полагането му.

Ако вече сте започнали курса е необходимо да натиснете първия модул от програмата, за да продължите.