НОВИНИ ОТ Category: Психиатрия

НОВИНИ ОТ Category: Психиатрия

Предиктори на краткосрочната и дългосрочната прогноза на депресията след електроконвулсивна терапия

Пациентите и техните лекуващи лекари, които обмислят прилагането на електроконвулсивна терапия (ЕКТ) при резистентна на медикаментозно лечение депресия, се изправят

Прочетете повече »

Дългосрочната употреба на антидепресанти е свързана с повишен риск от сърдечно-съдови заболявания

Дългосрочната употреба на антидепресанти е свързана с повишен риск от развитие на здравословни проблеми, сред които сърдечно-съдови заболявания, мозъчно-съдови заболявания,

Прочетете повече »

Обучение

СПЕЦИАЛНОСТИ