НОВИНИ ОТ Category: Онкология

НОВИНИ ОТ Category: Онкология

Комлексна грижа и по-добро качество на живот за онкоболните залага Националният антираков план

Комплексна грижа за онкоболните, въвеждане на съвременни скринингови програми, иновативна диагностика и лечение, както и цялостно подобряване на качеството на

Прочетете повече »

Обучение

СПЕЦИАЛНОСТИ