НОВИНИ ОТ Category: Кардиология

НОВИНИ ОТ Category: Кардиология

Новостите в лечението на сърдечната недостатъчност дискутират водещи кардиолози на “Heart Failure Update 2023”

Водещи кардиолози от България, Европа и САЩ ще дискутират съвременният подход за диагностика, активно и продължаващо лечение на сърдечната недостатъчност

Прочетете повече »

Диагностична стойност на алгоритъма 0/1 за високочувствителен сърдечен тропонин на ESC при пациенти с установена коронарна болест

Алгоритъмът 0/1ч. на Европейското дружество по кардиология представлява валидиран протокол за изследване на високочувствителен сърдечен тропонин (hs-cTn) при пациенти, търсещи

Прочетете повече »

В УМБАЛ „Проф. Ал. Чирков“ имплантираха оклудер на 5-годишно дете с вродена сърдечна малформация

В УМБАЛ  „Проф. д-р Александър Чирков“ имплантираха оклудер на 5-годишно дете с вродена сърдечна малформация, информираха от лечебното заведение. Малката

Прочетете повече »

Асоциация между обективно измерената физическа активност и заболеваемостта от сърдечна недостатъчност

Проучванията върху ефекта на обективно измерената физическа активност (ФА) са фокусирани върху честотата на острите сърдечно-съдови инциденти, но не и

Прочетете повече »

Първи мета-анализ на ефектите от тютюнопушенето и от отказа от тютюнопушенето върху нивата на триглицеридите

Екип от учени на Филип Морис Интернешънъл (ФМИ) прави обобщение на доказателствата от научната литература посредством мета-анализ на ефектите от

Прочетете повече »

Прекратяване на приема на ACE-инхибитори или ангиотензин рецепторни блокери поради хиперкалиемия

Когато пациенти на терапия с ACE-инхибитори или ангиотензин рецепторни (АР) блокери развият хиперкалиемия, приемът на тези медикаменти обикновено бива преустановен.

Прочетете повече »

Предстои VII Национален конгрес по електрофизиология и кардиостимулация

Предстои VII Национален конгрес по електрофизиология и кардиостимулация, организиран от Сдружение по кардиостимулация и електрофизиология в България. Той ще проведе в присъствена форма в периода 27-29 октомври

Прочетете повече »

Обучение

СПЕЦИАЛНОСТИ