НОВИНИ ОТ Category: Гастроентерология

НОВИНИ ОТ Category: Гастроентерология

Предлагат промени във фармако-терапевтичното ръководство по гастроентерология

Промени във фармако-терапевтично ръководство за лечение на гастроентерологичните заболявания са публикувани за обществено обсъждане. Медицинската специалност „Гастроентерология“ обхваща познанията, техническите

Прочетете повече »

Лонгитудинални асоциации на рисковите фактори и хепатоцелуларния карцином при пациенти, оздравели след инфекция с HCV

Съществува оскъдна информация относно последствията и развитието на рисковите фактори за хепатоцелуларен карцином (ХЦК) сред пациенти с потвърдено вирусологично оздравяване

Прочетете повече »

Обучение

СПЕЦИАЛНОСТИ