НОВИНИ ОТ Category: Специалности

НОВИНИ ОТ Category: Специалности

Антиретиналните антитела са често срещана находка при хора без автоимунна ретинопатия

Повечето пациенти с положителен резултат от изследването на антиретинални антитела нямат автоимунна ретинопатия, показват резултатите от ново проучване.  Използваните в

Прочетете повече »

Нови препоръки на работната група за превантивни услуги на САЩ относно пациентите, показани за КТ-скрининг за рак на белия дроб

Организация: Работната група за превантивни услуги на САЩ (USPSTF) Въведение: От USPSTF обновиха своя гайдлайн относно скринига за рак на

Прочетете повече »

Метаболитна ацидоза през първите 6 месеца след бъбречна трансплантация

Съществува ограничена информация относно честотата на метаболитна ацидоза (МА) след бъбречна трансплантация. Разгледаното едноцентрово проспективно проучване определя тази честота, както

Прочетете повече »

Клинична характеристика на свързаната с опиоиди внезапна сърдечна смърт в извънболнични условия

Организация: Американската организация по болестите на сърцето Въведение:Свързаните с употреба на опиоиди летални случаи, обикновено дължащи се на внезапна сърдечна

Прочетете повече »

Обучение

СПЕЦИАЛНОСТИ