НОВИНИ ОТ Category: Обучение

НОВИНИ ОТ Category: Обучение

Препоръка: Работодателите да осигуряват възможност за продължаващо медицинско обучение на лекарите

Работодателите трябва да осигурят възможност за продължаващо медицинско обучение (ПМО) и продължаващо професионално развитие на лекарите. Това се отнася особено

Прочетете повече »

Обучение

СПЕЦИАЛНОСТИ