НОВИНИ ОТ Категория: Фармация

НОВИНИ ОТ Категория: Фармация

Ибупрофен и COVID-19 – критичен преглед през призмата на фармаколога и на клинициста

Проф. Георги Момеков, дфн1, Проф. д-р Пенка Переновска, дмн2 1Катедра по фармакология, фармакотерапия и токсикология, Фармацевтичен факултет при Медицински университет

Прочетете повече »

Обучение

СПЕЦИАЛНОСТИ