02-05.VII. Шеста научна конференция „Факти, противоречия, дебати в диагностиката и лечението на сърдечните и...

02-05 юли, х-л Грийн Лайф, гр. Банско Организатор: Фондация Академия-Кардиология и Арбилис Основни...
X