Проф. Кюркчиев: Антинуклеарните антитела предхождат с няколко години първите клинични симптоми при пациенти с...

На 28.06.2018 г. в Аулата на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ се проведе първа работна среща на тема „Предиктивна стойност на антинуклеарните антитела. Контакти и...

Влияние на кафето при пациенти с автоимунни заболявания

Кафето е любима напитка на милиони хора по света. От десетилетия се дискутират положителните и отрицателните му ефекти върху човешкото здраве. Особен интерес през последните...

Създаден бе първият български атлас за имунофлуоресцентно определяне на анти-нуклеарни антитела

Екипът на Лабораторията по клинична имунология към УМБАЛ „Св. Ив. Рилски”- София създаде първият български атлас за имунофлуоресцентно определяне на анти-никлеарни антитела. Редактор на...

Проф. Тодор Кантарджиев: Проблемите у нас са много сериозни, но за съжаление – неглижирани

По време на семинар на 21.04.2018г. във Велинград, организиран от Българското сдружение по иновативна медицина във връзка с Европейската имунизационна седмица (23-29.04.18г.) , проф....

Ролята на PD-L1/PD-1 в противотуморната имунотерапия

През последните години наблюдаваме динамично развитие на един иновативен подход в лечението на онкологични заболявания, а именно противотуморната имунотерапия. В основата си този тип...

Връзка между автоимунните заболявания и разстройствата на храненето

Според мащабно датско проучване автоимунните заболявания повишават риска за развитие на разстройства на храненето. Наблюдава се и обратното- налична патология в хранителното поведение повишава...

Д-р Екатерина Красимирова: Биологичната терапия не е панацея за ревматологично болните, а...

Между 11 и 14 май в Ахелой се проведе Юбилейна национална конференция по ревматология. Научното събитие събра ревматолози от цялата страна и извън нея,...

Актуални препоръки за лечение на сезонен алергичен ринит

Преглед на съвременните терапевтични възможности за лечение на сезонния алергичен ринит с нефармакологични подходи и фармакотерапия с перорални и интраназални антихистамини, интраназални кортикостероиди, перорални...

Прогностични фактори при възпалителни чревни заболявания

На специализирано събитие за медицински специалисти бяха представени резултатите от международната програма за определяне на прогностичните фактори при пациентите с възпалителни чревни заболявания (ВЧЗ)...

Ваксинирането срещу ротавирусни инфекции понижава честотата на хоспитализациите при малките деца

Ротавирусната ваксинация осигурява ефективна превенция на хоспитализациите по повод на ротавирусен гастроентерит, въпреки високата честота на G2P щамовете и на коинфекция с други често...
X