Нови препоръки за поведение при микроскопска хематурия

Според новите препоръки на Американската асоциация на урозлозите и на Сдружението по уродинамика, женски тазови болести и урогенитална реконструкция, за диагностиката на...

Проф. Илия Салтиров: „Работим при нови правила и спазване на противоепидемични мерки“

Проф. д-р Илия Салтиров, д.м.н. е ръководител на Катедра по урология и нефрология и началник на Клиниката по ендоурология и екстракорпорална литотрипсия...

Sunitinib като първа линия терапия на метастазирал бъбречноклетъчен карцином

Списание МД Бъбречно-клетъчният карцином (renal cell carcinoma – RCC) произхожда от вътрешния слой на проксималните извити каналчета на нефрона...

Ефикасност на андроген-депривационната терапия при пациенти с карцином на простатата

Списание МД Всяка година в света се диагностицират нови над 1.27 милиона случаи на рак на простатата (данни за...

Лечение на неметастатичен, резистентен на кастрация карцином на простатата

Неметастатичният кастрационно-резистентен рак на простатата (nonmetastatic castration-resistant prostate cancer – nmCRPC) е хетерогенно заболяване, при което е налице повишение на простатно специфичния...

Одобриха нов антибиотик за усложнения при уринарни инфекции

FDA одобри cefiderocol като алтернатива за възрастни пациенти с усложнения при инфекции на уринарния тракт като пиелонефрит, причинен от пределени Грам – бегативни микроорганизми. Медикаментът...

Доц. Димитър Калев: Тази година ще се актуализира Националното ръководство за простатен карцином

Днес в Златни пясъци започна юбилейното издание на конференция МОРЕ 2019. Кратък коментар за началото на конференцията дава организаторът доц. Димитър Калев.

SGLT-2 инхибитори не се асоцират с развитие на уроинфекции

SGLT-2 инхибитори не водят до по-голям процент развитие на уроинфекции спрямо други антидиабетни лекарства, съобщава проучване в Annals of Internal Medicine.

Проф. Димитър Младенов: Новите технологии, минимално инвазивната хирургия и консервативното лечение се допълват взаимно

От 6 до 8 юни в гр. Сандански се проведе за 24-ти път Национален симпозиум по урология и ендоурология, който бе приветстван...

Проф. Митко Цветков: Карциномът на простатата зачестява и се подмладява

От 6 до 8 юни в гр. Сандански се проведе за 24-ти път Национален симпозиум по урология и ендоурология, който бе приветстван...
X