Ролята на цитокините и техните генетични вариации при депресивните разстройства

Иванова-Генова Е. ; Михайлова Сн.; Миланова, В.; Стоянова В.; Луканов Цв.; Клиника по психиатрия УМБАЛ „Александровска” Медицински университет -София; сп. Обща медицина

Връзка между ниската физическата активност и честота на депресивни оплаквания през пубертета

Намалената физическа активност сред юношите и девойките нараства с тяхната възраст, а колкото по-изразена е тя, толкова по-вероятно е младежите да развият...

Актуални препоръки за терапертично поведение при деца с разстройства от аутистичния спектър

Американската академия на педиатрите актуализира своите препоръки от 2007г. оносно разпознаването и терапертичното поведение при деца с разстройства от аутистичния спектър.

Д-р Вангелия Мариноска: „Клиничен случай: справяне с тревожен пациент- предизвикателство за психиатъра“

От 18 до 20 октомври в х- л „Рила”, Боровец, се проведе ХХVIІ Годишна конференция на Българската психиатрична асоциация (БПА). Един от...

Д-р Десислава Игнатова: „Депресията е синдром, не само болест, и може да бъде лекувана...

От 18 до 20 октомври в х- л „Рила”, Боровец, се проведе ХХVIІ Годишна конференция на Българската психиатрична асоциация (БПА). Един от акцентите...

Д-р Богдан Адамски: Добрата клинична практика предполага комбинирането на фармакотерапия с психотерапия при лечение...

От 18 до 20 октомври в х- л „Рила”, Боровец, се проведе ХХVIІ Годишна конференция на Българската психиатрична асоциация (БПА). Един от акцентите...

Експозицията in utero на ацетаминофен е свързана с повишен риск от ADHD и аутизъм

Експозицията in utero на ацетаминофен е свързана с повишен риск от синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност (ADHD) и от разстройства от аутистичния...

Образна диагностика при депресия

Абнормно ниски нива на ГАМК (гама-аминомаслена киселина) в окципиталните дялове на мозъчната кора при пациенти с меланхолна депресия, потвърдиха д-р Gerard...

Роля на генетичните рискови фактори при растройствата от аутистичния спектър

На 17 юли списание JAMA Psychiatry публикува резултатите от най-мащабното до момента изследване в областта на разстройствата от аутистичния спектър(РАС). То проследява...

Ефективност на габапентина при лечението на алкохолната зависимост

Габапентинът е антиконвулсант, който упражнява своето действие чрез модулация на гамааминомаслената киселина (GABA) и волтаж-зависимите калциеви и калиеви канали. Съществуват няколко изследвания,...
X