FDA одобри нов антиепиептичен препарат

Агенцята по храните и лекарствата в САЩ одобри пускането в търговската мрежа на таблетната форма с активно вещество ценобамат за лечение на...

Предстои пресконференция по повод Международния ден за борба с епилепсията

Центърът за функционална и епилептична хирургия към Клиниката по неврохирургия при УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, Българското дружество против Епилепсията (ДПЕ) и Асоциация...

Има ли връзка недостигът на витамин Д с болестта на Паркинсон?

Още за ЖИВОТЪТ С ПАРКИНСОН на parkinson.bg Според изследователите има зависимост между недостатъчните нива на витамин Д в организма и ранното развитие на болестта на...

Терапия намалява риска от летален изход с около 75% при транстиретинова амилоидоза

Транстиретиновата фамилна амилоидна полиневропатия (ТТР-ФАП) е наследствено заболяване с автозомно-доминантно унаследяване. То се дължи на мутации в ген, намиращ се в 18-та хромозома, които водят...

Резултати от проучвания за инсулт с полза за клиничната практика

д-р Кремена Димитрова, Токуда болница, Списание МД, септември 2014 Представяме ви резюме на резултатите от шест важни клинични изпитвания за инсулт, които бяха представени на...

Транстиретинова фамилна амилоидна полиневропатия – актуални данни и мястото ѝ сред наследствените невропатии в...

Научният симпозиум „ТТР-ФАП – актуални данни. Къде стои ТТР-ФАП в спектъра на наследствените невропатии в България? “ се проведе по време на XVII Национален...

Антипсихотичната терапия увеличава риска от пневмония при пациентите с болест на Алцхаймер

Според клинично проучване, проведено във Финландия, рискът за белодробни усложнения вследствие на приложението на антипсихотици е най-голям в началото на терапевтичния курс. Няма забележими...

Проф. Фабио Антоначи: Наличен е нов гайдлайн за медикаментозно-индуцираното главоболие

Проф. Фабио Антоначи е един от водещите световни имена в областта на мигрената. Невролог и невропатолог, той преподава в Департамента по мозъчни и...

Каква е ролята на В-клетките в развитието на множествената склероза (МС)?

Множествената склероза (МС) е автоимунно, възпалително демиелинизиращо заболяване на централна нервна система (ЦНС). Различават се три форми на МС – пристъпно-ремитентна, вторично-прогресираща и първично-прогресираща,...

Ново клинично изследване демонстрира влиянието на болестта на Крон върху висшите корови функции

Ново изследване, публикувано в журнала на UEG (United European Gastroenterology) разкрива, че страдащите от болест на Крон пациенти имат по-забавено време за отговор,  сравнено...
X