Акад. Иван Миланов: „НЗОК започва заплащане на лечението на фокалните дистонии“

Акад. проф. д-р Иван Миланов е изпълнителен директор на Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия „Св. Наум“, гр. София.. Има над...

Проф. Силвия Чернинкова: „Хередитарната оптична невропатия на Leber често не се разпознава, защото е...

Проф. Силвия Чернинкова има две клинични специалности – неврология и офталмология, както и лиценз по невроофталмология. Специализирала е в Германия и Великобритания.

Ограничената до умерена консумация на алкохол е свързана с по-малък когнитивен спад

Ограничената до умерена консумация на алкохол, сравнена с пълното въздържание, е свързана с по-малък когнитивен спад сред пациентите на средна и напреднала...

Неврологични прояви на COVID-19

Списание МД Острото мозъчносъдово заболяване, нарушениятa в степента на съзнание и скелетно-мускулното увреждане, са най-честите неврологични прояви на COVID-19,...

CDC предупреждава за резистентни към ципрофлоксацин бета-лактамаза продуциращи щамове на Neisseria meningitidis

Центърът за контрол и превенция на заболяванията в САЩ (CDC) предупреди лекарите за открити бета-лактамаза продуциращи щамове на Neisseria meningitidis , които са...

Връзка между риска от деменция и IBD

Рискът от деменция, особено при болест на Алцхаймер, се увеличава повече от два пъти в годините след поставяне на диагнозата възпалително чревно...

Невропротективни ефекти на piracetam

Списание МД Piracetam повлиява благоприятно мозъчните функции по няколко различни механизма: подобряване на пермеабилитета на невронните мембрани и на...

Прогноза при пациенти с COVID-19 и придружаващи неврологични заболявания

Пациенти, заразени с COVID-19 с придружаващи неврологични заболявания са с по-висока честота на вътреболничен леталитет и делир, както и по-чести усложнения от...

Антихипертензивната терапия понижава риска от развитие на деменция

Според мета-анализ, публикуван в сп. JAMA антихипертензивната терапия е свързана с понижен риск за развитие на деменция или когнитивни нарушения.

Стойностите на фекален калпротектин са повишени при пациенти с транстиретинова амилоидоза и гастроинтестинална симптоматика

Стойностите на фекален калпротектин са повишени при пациенти с транстиретинова амилоидоза (АТТР) и гастроинтестинална (ГИ) симптоматика, демонстрират Наков Р. и сътр. в две наскорошни публикации...
X