Гледайте Европейския конгрес по анестезиология „на живо“ тук

Европейският конгрес по анестезиология бе открит днес в Копенхаген, Дания и ще продължи до 4-ти юни. Ако не сте успели да се регистрирате за...

Обратимост на антикоагулацията и лечебни подходи при масивно кървене

 списание МД Овладяването на масивното кървене при пациентите, получаващи антикоагуланти, включва, освен общи мерки, приложение на специфични средства, водещи до обратимост на антикоагулацията - protamine...

ABC срещу CAB : кой алгоритъм да изберем?

През 2010 Американската сърдечно-съдова асоциация (AHA) направи радикални промени в препоръките за действие при кардио-пулмонална ресусцитация(CPR). До този момент всички работеха по многократно проверената...

Приложение на общата интравенозна анестезия в коремната хирургия

Д-р Боряна Найденова, проф. д-р Вилиян Платиканов, д-р Атанас Занев Катедра по анестезиология, спешна и интензивна медицина Медицински университет Проф. д-р Параскев Стоянов - Варна, Списание...

Предимства на епидуралната аналгезия в коремната хирургия

Д-р Ивайло Траянов, ноември 2016, Списание МД Епидуралната аналгезия се прилага от много години като част от комбинирана обща/епидурална анестезия и за следоперативно обезболяване в...

Синдром на инфузията с пропофол – потенциално животозастрашаващо състояние

Синдромът на инфузията с пропофол (propofol infusion syndrome – PRIS) е рядко, но потенциално животозастрашаващо състояние. Продължителната инфузия (>48 часа) е свързана с ритъмни...

ABP-700 – нов медикамент за обща анестезия

Д-р Ивайло Траянов, Списание МД Първите клинични изпитвания при пациенти с алостеричния GABAa рецепторен модулатор ABP-700 показват положителен профил на безопасност и толеранс, включително по...

Указания за периоперативно приложение на антитромботични медикаменти при мозъчно-съдова болест

Препоръки на Амeриканската академия по неврология (AAN)* за периоперативно приложение на антитромботични медикаменти при пациенти с анамнеза за прекаран остър исхемичен инсулт или транзиторни...

Подходи в интензивното лечение при белодробна алвеоларна протеиноза

Илиева В1, Ямакова Й1, Петков Р2, Михалова Т2, Бангьозова М3, Цанова А3, Йорданова А3, Лалчев З3, Шейтанов М1 1 Клиника по Анестезиология и интензивно лечение,...

Възстановиха лицето на пациент с множество счупвания

Със сложна операция лекари от МБАЛ Бургас възстановиха лицето на пациент с множество счупвания. Операцията е направена миналия петък, а мъжът вече е извън...
X