Ефективност и безопасност на интрасфинктерното инжектиране на ботуинов токсин при тромбозирали външни хемороиди

Д-р Анна-Мария Младенова, УСБАЛО Тромбозиралите външни хемороиди са сред най-честите заболявания от ано-ректален  произход, заради които пациентите търсят спешна медицинска помощ. Те...

Разпространение на SARS-CoV-2 в болнична среда

Нови резултати, публикувани в сп. Nature допълват наличните в момента доказателства, че вирусът SARS-CoV-2 се задържа в аерозолните проби.

Препоръки за клинично поведение при пациенти с COVID-19

Експертен панел на Националните институти по здравеопазване в САЩ публикува гайдлайн за клинично поведение при пациенти с COVID-19. Сред акцентите от документа са...

Pfizer споделя данни за безопасност на комбинацията от Azithromycin – Hydroxychloroquine

На 25 март 2020 г. Pfizer представи отчет върху поетия ангажимент за споделяне на данни и знания като част от техния план...

Обещаващи резултати при приложение на плазма от пациенти, прекарали COVID-19

Предварителните данни от малко изследване, публикувано в сп. JAMA, показват, че приложението на плазма от конвалесцентни пациенти, прекарали COVID-19 дава обещаващи резултати.

Смущения в обонянието и вкуса при пациенти с положителен тест за COVID-19

Американската академия по отоларингология и лицево-челюстна хирургия предложи добавянето на аносмия и дисгевсия към списъка с характерните симптоми на коронавирусната инфекция.

Нови препоръки относно превенцията на кървенето от ГИТ при пациенти на интензивно лечение

Предлага се рискът за кървене от стомашно-чревния тракт при пациентите на интензивно лечение да бъде намален с инхибитори на протонната помпа, вместо...

Специалисти от 9 държави се събират в България на конгрес по анестезиология и интензивно...

В периода 3-6 октомври 2019 г, в гр. Несебър ще се проведе 21-ви редовен конгрес на Българското дружество по анестезиология и интензивно лечение.

Превенция на следоперативното гадене и повръщане при хистеректомия под спинална анестезия

Хистеректомията представлява широко разпространена оперативна интервенция, като невроаксиалната анестезия с интратекално прилагане на морфин позволява по-бързо възстановяване. Следоперативното...

Ехографски навигирани проксимални достъпи до н. ишиадикус – клиничен консенсус

Списание МД Д-р Димитър Николаков1, д-р Мария Георгиева1, д-р Веселин Велчев1, доц. д-р Сашо Асьов2, д-р Борислав Павлов1, д-р...
X