Постекспозиционният прием на хидроксихлорокин не предпазва от COVID-19

Бързото развитие на пандемията от COVID-19 с наблюдаваната висока заболеваемост и значителна смъртност доведе до влагането на усилия в превенцията и намирането на ефективно лечение, включително създаване на нови режими със съществуващи вече медикаменти. Може би най-широко разпространеният подобен метод е фокусиран върху хлорокин и хидроксихлорокин, две антималарийни лекарства с наблюдавана in vitro активност срещу SARS-CoV-2.

В рамките на рандомизирано двойно сляпо контролирано с плацебо проучване, автори от САЩ и Канада проверяват ефективността на сравнително високи дози от хидроксихлорокин сулфат при хора, които докладват за контакт със заразен с COVID-19 у дома или на работното място (на разстояние по-малко от 1,8 метра за повече от 10 минути). Експозицията бива разделена на високорискова (87.6%; без маска или защитен шлем) или умерено рискова (наличие на маска или шлем).

414 участници приемат хидроксихлорокин, а другите 407- плацебо. Натоварващата доза е започната до 4 дни след експозицията, а приемът й трае 4 дни. Ново заразяване с COVID-19 се доказва лабораторно или чрез поява на характерните симптоми.

Средната възраст на участниците е 40г. като 27.4% от тях са с хронични придружаващи заболявания. От всички включени, 66.4% са медицински лица, които са експонирани на вируса чрез хоспитализирани пациенти или заразени колеги. Диагнозата COVID-19 бива поставена на 13.0% от участниците. Заболеваемостта не се различава значително между тестовава и контролната група. Не се съобщава за нежелани лекарствени реакции.

Използвани източници:

    null
  1. Boulware DR et al. A randomized trial of hydroxychloroquine as postexposure prophylaxis for Covid-19. N Engl J Med 2020 Jun 3; [e-pub]. (https://doi.org/10.1056/NEJMoa2016638)
  2. Cohen MS. Hydroxychloroquine for the prevention of Covid-19— Searching for evidence. N Engl J Med 2020 Jun 3; [e-pub]. (https://doi.org/10.1056/NEJMe2020388)