Кардио-пулмонална ресусцитация при COVID-19

Американската кардиологична асоциация (AHA) публикува кратки указания за особеностите на интензивните грижи при пациенти с коронавирусно заболяване 2019 – COVID-19 с цел минимализиране на риска за трансмисия на вируса причинител SARS-CoV2 (1):

– кардио-пулмоналната ресусцитация и ендотрахеална интубация поставят медицинския персонал на висок риск за трансмисия на заболяването от аерозолни пръски, поради което е необходима добра протекция на дихателните пътища на персонала

– в кардио-пулмоналната ресусцитация и ендотрахеалната интубация трябва да участва минимално необходимия медицински персонал, който е снабден с протектори на дихателните пътища

– болни с доказано или подозирано COVID-19 трябва да се лекуват в изолирана стая при затворени врати и да се обслужват от минимално необходимия персонал

– вместо стандартни операционни маски, персоналът трябва да носи респиратори със стандарт FFP2/3 (N95 по американския стандарт), когато има риск за генериране на аерозоли

– при липса на респиратори, преди влизането в стаята на пациента, да се използват стандартни операционни маски

– защитната екипировка включва респиратори/маски, протективни очила, ръкавици и предпазно облекло

– при необходимост от ендотрахеална интубация, да се извършва бърза интубация при използване на пълна защитна екипировка

– по възможност да се избягват процедури, които биха генерирали аерозоли, като обдишване с лицева маска и не-инвазивна вентилация с позитивно налягане

– при пациенти с COVID-19 и остра дихателна недостатъчност да се премине директно към ендотрахеална интубация

– да се избягва приложението на назална оксигенация с висок поток кислород, маска с продължително налягане в дихателните пътища (CPAP) или CPAP на две нива, поради висок риск за генериране на аерозоли.

Коронавирусната инфекциозна болест (COVID-19) има висока степен на трансмисия, но относително ниска степен на смъртност (1.0-3.5%), с изключение на възрастните хора (>70 години) с придружаващи заболявания.

Очаква се, че 15-20% от инфектираните хора да развият тежка пневмония и 5-10% да се нуждаят от интензивни грижи.

Протекция срещу въздушно-капкова трансмисия

Информация и сравнение между N95 респираторите и хирургичните маски за протекция от въздушни капки (аеорозоли) може да намерите на уебсайта на американската Агенция за храните и лекарствата (FDA):

www.fda.gov/medical-devices/personal-protective-equipment-infection-control/n95-respirators-and-surgical-masks-face-masks

Сравнителна инфографика е публикувана и на уебсайта на американските Центрове за контрол на заболяванията (CDC):

www.cdc.gov/niosh/npptl/pdfs/UnderstandDifferenceInfographic-508.pdf

Използван източник:

1. AHA Guidance for CPR, Emergency CV Care Amid COVID-19. Medscape www.medscape.com/viewarticle/927389?nlid=134652_5403&src=wnl_dne_200324_mscpedit&uac=4584FK&impID=2322203&faf=1

За повече информация: www.spisaniemd.bg

Може да Ви бъде интересно още

  1. Стандартна кардио-пулмонална ресусцитация или само кардиална ресусцитация при извънболничен сърдечен арест?
  2. Нови стандарти за кардио-пулмонална ресусцитация
  3. Новости за COVID-19 в началото на април
  4. N95 респираторите
  5. COVID-19 – указания на СЗО