COVID-19 или сезонен грип?

Списание МД

Светът продължава да наблюдава пандемията от SARS-CoV2 (официално приетото име на вируса, наричин преди това 2019-nCoV), причиняващ тежкото коронавирусно заболяване COVID-19 (официално приетото име на заболяването, протичащо като остра респираторна инфекция) (1).

SARS-CoV2 е един от седемте щама на коронавируси, който предизвиква инфекции при хората. Четири от тези седем щама предизвикват настинка, която отзвучава бързо. Към 21 март в световен мащаб е потвърдена заразата при 287 000 души и са регистрирани над 12 000 смъртни случаи (около 4% от диагностицираните заразени).

За сравнение, според прогнози на Американските центрове за контрол и превенция на заболяванията (CDC), през сезон 2019-2020 се очакват поне 22 милиона случаи на сезонен грип, които биха довели до 210 000 хоспитализации и около 12 000 смъртни случая.

Развитието на COVID-19 през периода на сезонен грип прави трудно диференцирането на тези заболявания, поради сходната клинична картина, особено при липсата на данни от големи клинични проучвания. Практическият опит от Китай показва, че повечето случаи на хоспитализация се дължат на пневмония, като основните симптоми са:

– фебрилитет (83%)

– кашлица (82%)

– задух (31%)

– мускулни болки (11%)

Диагноза COVID-19 поставя при лабораторно потвърдена инфекция със SARS-CoV2, независимо от нейните клинични прояви и симптоми.

В рамките на 10-12 дни, при над 97% от случаите на COVID-19 се установява фебрилитет, кашлица и задух. От трите симптома, относително най-показателен е фебрилитетът.

Механизмите на фебрилитет при инфекция със SARS-CoV2 все още са неясни, като според CDC, температурата може да е продължителна или интермитетна.

Най-тежките усложнения на инфекцията са: тежка пневмония; белодробен оток; остър респираторен дистрес синдром (ARDS); сепсис и септичен шок, полиорганна недостатъчност.

Диагностицирането на инфекцията като пневмония се базира на следните критерии:

– фебрилитет

– рентгенологични данни за пневмония

– намален или нормален брой левкоцити

– намален брой лимфоцити

– липса на повлияване на симптоматиката след три дни антибиотично лечение.

При сезонен грип, най-честите симптоми са обикновено внезапно настъпили: фебрилитет; кашлица; болки в гърлото; хрема; болки в мускулите; главоболие; отпадналост; повръщане; диария (особено при деца). Както се вижда, симптомите на COVID-19 и сезонен грип се припокриват, което прави невъзможна диференциалната диагноза само въз основа на оплакванията.

Инкубационен период

Наличните към момента данни показват, че инкубационният период на инфекцията със SARS-CoV2 е около 5 (4-6) дни, като първите 3-4 дни са най-заразни за околните (подобно на сезонния грип). Хора с отслабена имунна система и деца могат да инфектират други за по-продължителни периоди (подобно на сезонния грип).

Клинична картина

Тежестта на COVID-19 варира от асимптомна инфекция до леко (81%), умерено (14%) или тежко изразено и критично състояние, което изисква интензивно лечение и апаратна вентилация (5%), и фатален изход. Клиничното протичане все още е неясно, но се смята, че оздравяването настъпва най-често по време на втората седмица от заболяването (поради това и карантината заразените или контактите случаи е 14 дни).

Най-типичната диагноза при хората с тежка форма на COVID-19 е тежка двустранна пневмония.

По данни на китайски лекари, времето от началото на заболяването до хоспитализацията е било около девет дни. За диагностицирането на SARS-CoV2 са налице различни видове експресни тестове и такива, които се извършват в специализирани лаборатории.

От друга страна, неусложнената грипна инфекция протича по-бързо и при повечето хора отзвучава за 3-7 дни, макар че кашлицата и отпадналостта може да персистират над две седмици при хора с нарушен имунитет, възрастни хора или такива с хронични белодробни заболявания.

Образна диагностика и лабораторни изследвания

При първите групи заболели с COVID-19 рентгенологично (ретгенография или СТ на гръден кош) се установяват: най-често билатерална пневмония (75%); множествени огнища на инфекция (14%); пневмоторакс (1%); ARDS (17%), като в последния случай 11% от пациентите са се влошили за кратък период и са починали от полиорганна недостатъчност.

При болни с пневмония, причинена от коронавирус, се установяват повишени левкоцити (при 24%), увеличени неутрофили (при 38%), намалени лимфоцити (при 35%), увеличени тромбоцити (при 4%). Биохимичните изследвания показват намален албумин (98%) и повишени чернодробни ензими – ALAT (при 28%) и ASAT (при 35%).

Сезонният грип може да е усложнен с вторична бактериална инфекция (пневмония).

При случаите с пневмония могат да се установят повишени левкоцити (при вторична бактериална инфекция) или намален брой левкоцити (при наличие на вирусна инфекция).

Терапия

Към момента липсва специфични лечение на COVID-19. Терапията е поддържаща. Препоръчва се пациентите с коронавирусна инфекция да се изолират при прилагане на стриктни мерки за инфекциозен контрол.

В проучване, проведено в Китай, 76% от инфектираните са получили антивирусна терапия, която е включвала: oseltamivir 75 mg перорално на всеки 12 часа; ganciclovir 0.25 g интравенозно; lopinavir и ritonavir в доза от 500 mg перорално два пъти дневно. Терапията е продължила 3-14 дни (средно 3-6 дни).

Антибиотично лечение се е наложило при 71% и е включвало: цефалоспорини, хинолони, карбапенеми, tigecycline срещу MRSA, linezolid и противогъбични препарати. Комбинирана антибиотична терапия е имало при 45%.

Продължителността на приложение на антибиотици е варирало от три до 17 дни (средно 3-7 дни). Поддържащата терапия е включвала кортикостероиди (methylprednisolone, dexamethasone) за средно 3-7 дни.

Неусложненият сезонен грип обикновено продължава кратко (3-7 дни). При тежки усложнения, антивирусните медикаменти облекчават симптоматиката и скъсяват продължителността на болестта с 1-2 дни. При сезонен грип от ключово значение е приложението на противогрипни ваксини и поддържането на лична хигиена.

Рискови фактори

Най-застрашени от тежка инфекция със SARS-CoV2 са възрастните хора и тези с хронични заболявания, а най-малко – децата. От съобщените случаи, 35-50% са със съпътстващи хронични заболявания (захарен диабет, артериална хипертония, сърдечносъдови заболявания, ХОББ, астма). Почти всички случаи на COVID-19 са при хора на около 59-годишна възраст, като по-често се засягат мъже (59%).

През този сезон имаше и грипна вълна, причинена от грипен вирус В. Той засяга по-тежко млади хора <25-годишна възраст. Най-честите усложнения са: бактериална пневмония; възпаление на ухото; възпаление на синусите; влошаване на хронични заболявания (конгестивна сърдечна недостатъчност, астма или диабет).

С най-висок риск за усложнения са: хора >65 години; наличие на хронични заболявания (астма, диабет, сърдечни заболявания); бременни жени; деца <5 години и особено тези <2 години.

Трансмисия

SARS-CoV2 се предава от човек на човек при близък контакт, особено в зони с високо разпространение на инфекцията. Както и при сезонния грип, това може да стане чрез кашляне, кихане или инхалиране през белите дробове. По този начин вирусът може да се разпростре на разстояние 1.5-2 метра.

По рядко, заразата може да се разпространи чрез докосване на повърхности или обекти, поради което се препоръчва редовно миене на ръцете, дезинфекция на повърхностите и избягване на докосване на устата, носа и очите. Съществуват данни, че вирусът може да се предава чрез урина и фекалии.

Рискови са местата със струпване на хора (търговски центрове, заведения за обществено хранене, публичен транспорт, училища и масови събирания). Към момента, специалистите считат, че карантина от 14 дни е достатъчна.

За наблюдение в реално време на броя заболели и починали в различните държави по света:

John Hopkins University Coronavirus COVID-19 Global Cases by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) https://coronavirus.jhu.edu/map.html

За допълнителна информация:

– World Health Organization (WHO): technical documents for coronavirus (covid-19) outbreak www.who.int/health-topics/coronavirus

– European Centre for Disease Prevention and Control: latest guidance for EU/EEA www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china

– US Centers for Disease Control and Prevention: latest guidance, advice and information www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html

– Covid-19: Latest case definition, investigation, and initial clinical management of possible cases www.gov.uk/government/publications/wuhan-novel-coronavirus-initial-investigation-of-possible-cases/investigation-and-initial-clinical-management-of-possible-cases-of-wuhan-novel-coronavirus-wn-cov-infection

– Coronavirus: Latest information and advice including updated list of high risk countries www.gov.uk/guidance/wuhan-novel-coronavirus-information-for-the-public

– Guidance on isolation of healthcare workers www.gov.uk/government/publications/novel-coronavirus-2019-ncov-guidance-for-healthcare-providers-with-staff-who-have-travelled-to-china/guidance-for-healthcare-providers-healthcare-workers-who-have-travelled-to-china

– Covid-19: Interim guidance for primary care including environmental cleaning after possible case www.gov.uk/government/publications/wn-cov-guidance-for-primary-care/wn-cov-interim-guidance-for-primary-care

Използвани източници:

1. Vega C. et Nyarko E. Is It Coronavirus or Is It the Flu? Medscape, February 2020 www.medscape.org/viewarticle/925056

2. Coronavirus disease 2019 (covid-19): A guide for UK GPs. BMJ 2020; 368 www.bmj.com/content/bmj/368/bmj.m800.full.pdf

Може да Ви бъде интересно още

  1. Какво трябва да знаят кардиолозите за COVID-19?
  2. Препоръки на GINA и GOLD за пациентите с астма и ХОББ по време на епидемията с COVID-19
  3. Сезонният грип е честа причина за заболявания на долните дихателни пътища при малките деца
  4. Ваксината против сезонен грип
  5. Levocetirizine – доказана ефективност при терапия на сезонен алергичен ринит