Тематичен курс „Компютърна томография“ привлече над 140 рентгенолози

На 06.03.2020г. в София, в аулата на Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда, се проведе първият модул на тематичен курс „Компютърна томография“.

Събитието беше посветено на физичните принципи на рентгеновото компютър-томографско изследване и привлече над 140 рентгенолози, рентгенови лаборанти, медицински физици, специализанти, студенти и други специалисти с интереси и опит в областта.

Целта на курса беше запознаване с основните физични явления и принципи, залегнали в методите и технологиите, прилагани в рентгеновата диагностика. Мед. физик Емил Георгиев, проф. Г.Кирова и поканените медицински физици от софийски клиники по образна диагностика, представиха пред пълна зала съществени, но комплексни въпроси като същност на рентгеновите лъчи и взаимодействията на йонизиращите лъчения с материята, получаване на срезови образи, разликите между поколенията компютърни томографи и характеристиките на модерния скенер, качество на образа, лъчево натоварване, обработка и визуализация на данните.

Курсът е организиран от Българското дружество по кардиоторакална рентгенология и Radiology Together със съдействието на фармацевтична компания Евофарма, официален представител на Bracco за България и Болница Токуда, подкрепен от Международната агенция за атомна енергия. Броят на участниците в първия модул, както и техните позитивни мнения, които организаторите и лекторите получиха след събитието, ни уверяват за големия интерес към медицинската физика и нейното място в образната диагностика, както и че подобни събития имат съществено значение за професионалната квалификация на българските специалисти.

До края на годината се предвижда да се проведат следващите три модула, с което ще се затвори обучителния цикъл „Компютърна томография“.