03-05.IV „Дни на ехокардиографията – София 2020“, и полудневен курс по Доплерова ехокардиография с проф. Натеса Пандиан

03-05 април 2020г. зала Мусала, хотел Хилтън, София

Организатор: Фондацията по неинвазивна образна диагностика и ЕАCVI

Регистрация:  https://events.cmebg.com/echocardiography-days-sofia-2020-and-doppler-echocardiography-course-with-prof.-n.-pandian/186/

Официален сайт:  http://fcibg.com/%D0%B4%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-2020-%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%BF/