27-29.III VI Национален конгрес за млади гастроентеролози

27-29 март 2020г. МУ-Пловдив

Организатор: Асоциацията на младите хепатогастроентеролози в България, БДГЕ и МУ-Пловдив

Регистрация:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQi8-E2tkTRCqRtX4kAqsgxQhUatMInphz-ahzARcYWlozxw/viewform

Контакт: mlad.gastroenterolog@gmail.com