26-29.III ​XXIII Национална гинекологична конференция

26-29 март 2020г. хотел Рила, Боровец

Организатор: Българско дружество по акушерство и гинекология

  1. Основна тема: Ендометриоза
  2. Други актуални теми в гинекологията:
  • Доброкачествени заболявания на маточната шийка;
  • Преканцерози на маточната шийка;
  • Терапия на преканцерозите;
  • Рак на маточната шийка;
  • Хирургично лечение на рака на шийката на матката;
  • Ендоскопско хирургично лечение на рака на маточната шийка;
  • Терапевтични и палиативни подходи при напреднал карцином на шийката, иноперабилни пациенти и при рецидиви.

Регистрация:  https://bsobgyn.com/2020/01/07/7067/