25.III 15-тa Национална конференция по е-Здравеопазване

25 март 2020г. Хотел Балкан София, зала Средец

Организатор: Еconomedia

Регистрация: https://events.economedia.bg/event/161/registration

https://events.economedia.bg/event/161