05-08.III XXI Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве

05-08 март 2020г. Боровец, х-л Рила

Организатор:  Българска асоциация по стерилитет и репродуктивно здраве (БАСРЗ)

Регистрация: