21-23.II. ІІI-та Научно-практическа конференция „Комплексен подход в терапията в старческа възраст и при дълголетници”

21-23 февруари 2020г. НДК, зала 6, гр. София

Организатор: Арбилис

Основни теми:

Проблеми на стареенето и дълголетието
Гериатрични синдроми и специфични проблеми в старческата възраст
Артериална хипертония, дислипидемия и захарен диабет при стари хора – препоръки на последните международни ръководства
Ритъмни нарушения в старческа възраст
Полиморбидност в старческата възраст
Инконтиненция
Анемии
Гастропротекция
Фармакогеронтология
Нискодозирани комбинации в терапията
Съдова хирургия и ангиология

Регистрация:

Онлайн на следния адрес.