Витамин Д – какви трябва да са здравословните нива в нашия организъм и как да ги постигнем

Съгласно “Втори национален доклад за биохимичните показатели за диететика и хранене“, 2012 г. към Center for Disease Control and Prevention на САЩ, ниво на Витамин D от 50 ng/ml е идеалното ниво, към което трябва да се стреми всеки възрастен.

Когато нивото на витамин Д е под 30 ng/ml, това може да окаже влияние върху правилната функция и развитие на мускулно-скелетната система, сърдечно съдовата, дихателната, нервната и имунната системи. Липсата на витамин D се наблюдава при пациенти с онкологични заболявания, астма, диабет тип II, високо кръвно налягане, депресия, болест на Алцхаймер и автоимунни заболявания като множествена склероза, системни автоимунни ревматични болести, болест на Crohn и др.

Диапазонът на витамин Д, който показва къде попадат нивата на изследвания човек и дали има нужда от допълнително въвеждане на витамин Д в организма е:

25 (OH) vit D2/D3 ng/ml

Дефицит 0 – 12

Недостатъчност 13 – 30

Норма 30 – 100

Токсичност >150

Ако даден човек има дефицит или недостатъчност на витамин Д в организма, преди започване на прием трябва да се има предвид, че нивото през лятото на витамин Д е вероятно по-високо, отколкото през зимата. Трябва да се внимава да не се превишат нивата на витамин Д, защото нива над 150 ng/ml са доказано токсични за организма. Засега няма събрани достатъчно доказателства, че нива, по-високо от 50 ng/ml витамин Д са от полза за дадения човек.

Когато получите резултатите от теста си за ниво на витамин Д (25 (OH) vit D2/D3), ще видите брой в единици от ng/ml, например оптималното ниво за всеки възрастен – 50 ng/ml. Ако се нагла да коригирате вашето ниво, защото имате дефицит или недостатъчност трябва да се определи точното количество на прием на витамин Д спрямо кръвното ниво в ng/ml (вижте таблиците с препоръчителните дози спрямо конкретното ниво на вашия витамин Д).

До достигане на желаната концентрация, нивото на витамин Д трябва да се проследява веднъж месечно, за да не се превиши оптималната доза за организма. При достигане на желаните нива, Лабораторията по клинична имунология на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ – София препоръчва консултация с проследяващия ви специалист.

Ако вашето ниво на витамин Д е между 0-10 ng/ml., вашето здраве е изложено на риск. Ако искате да увеличите кръвните си нива от 10 ng/ml, можете да предприемете следното действие.

 

 

 

 

 

 

Д-р Екатерина Иванова-Тодорова, Лаборатория по клинична имунология; УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София