Клиничен случай-Хронична оклузия на Горна празна вена

89-годишен пациент, приет поради наличие на дясна ингвинална херния. Страда от хипертония и съобщава за варици в областта на корема, които растат последните 20 години. Има история за прилагане на централна венозна катетеризация.

Физикалното изследване показва венозна дилатация в обалстта на корема (снимка А). Компютърната томография показва колатерална циркулация между анастамози между подкожните вени и феморалните вени (снимка В). Горната куха вена е притисната в дистална отдел (снимка С стрелка).

Обструкцията на Горна празна вена може да се получи от притискаща маса, инфекции, образуване на фиброза от често слагане на централен венозен източник и други.

Пациентът закъснял с предоперативната консултация за операция на ингвиналната херния и се появил 5 месеца по-късно. Пациентът починал поради постоперативни усложнения.