Приемат резюмета за XVIII-ия Национален конгрес по кардиология

Във връзка с предстоящия XVIII Национален конгрес по Кардиология Дружеството на кардиолозите в България дава възможност за подаване на резюмета за участие в научната програма на събитието със собствени разработки. Припомняме, конгресът ще се проведе в периода 10-13.10.2024 г. в гр. Пловдив, Международен Панаир.

Крайният срок за подаване на резюметата е 30.06.2024 г. 

Възползвайте се от отлична възможност да представите своите научни изследвания, клинични случаи и новаторски идеи пред широка аудитория от специалисти в областта на кардиологията, отбелязват организаторите. Всички резюмета ще бъдат оценени от специално създадени комисии в зависимост от научната област, за която кандидатства всяка работа. 

Резюметата може да изпратите на имейл: congresscardiology2020@gmail.com

Покана_резюмета_НКК2024.pdf

Националният кардиологичен конгрес е един от най-големите научни форуми у нас. Очакват се близо 1200 участници от страната, както и присъствие на водещи чуждестранни специалисти. Тази година събитието ще е юбилейно, защото се отбелязват и 50 години от създаването на Дружеството на Кардиолозите в България.

Събитието ще обхване широк спектър от теми, представени от водещи специалисти от страната и чужбина в областта на: 

  • Сърдечна недостатъчност 
  • Остър и хроничен коронарен синдром  
  • Аритмии  
  • Клапни болести 
  • Кардиомиопатии

Повече информация може да намерите тук.