Резултати от 20-годишно проследяване след скрининг за рак на белия дроб с КТ

Проектът I-ELCAP представлява нерандомизирано проучване, в рамките на което популация от пушачи преминават през скрининг с ежегодна нискодозова компютърна томография (КТ). I-ELCAP започва през 1992г., а при предходен доклад, 10-годишната специфична за белодробния карцином преживяемост , бива изчислена на 80% сред диагностицираните с това заболяване. 

В рамките на I-ELCAP, Henschke et al. съобщават за още по-дълъг период на проследяване.

Рак на белия дроб бива диагностициран при 1.4% от 89 000  участници (средна възраст 66; средна анамнеза за тютюнопушене 43 пакето-години) като 81% от тези случай са в клиничен стадий 1. 10- и 20- годишната специфична за белодробния карцином преживяемост е 81%. При подгрупата с патологичен стадий T1aN0M0, 20-годишната специфична за белодробния карцином преживяемост се изчислява на 95%. 

Източник:

  1. Henschke CI et al. A 20-year follow-up of the International Early Lung Cancer Action Program (I-ELCAP). Radiology 2023 Nov; 309:e231988. (https://doi.org/10.1148/radiol.231988. opens in new tab)