Предстои XIV Научна конференция по онкология

От 14 до 16 юни в хотел “Рила”, курортен комплекс Боровец, ще се проведе XIV Научна конференция по онкология. Събитието, следвайки дългогодишната успешна традиция, отново ще събере специалисти от областта на онкологията, за да споделят ценния си опит и да обсъждат нововъведения и постижения в онкологичните изследвания и грижата за пациентите.

Основен акцент на конференцията ще бъдат научните доклади, които ще представят актуални данни от областта на онкологията. Участниците ще имат възможност да се включат в панелни дискусии, да обменят идеи и да създават партньорства. Индустрията също ще има своя принос, представяйки иновации в технологичната витрина, които трансформират подхода към диагностиката, лечението и наблюдението на онкологичните заболявания.

Проф. д-р Иглика Михайлова, ръководител на най-голямата в страната клиника по лъчетерапия, сподели значението на тази конференция. “Тази конференция е традиционна за нашата болница и ще се проведе за 14-и път. Тя ще бъде с международно участие и ще представи новостите от големи европейски и международни форуми. Наши колеги лекари ще споделят новостите в областта на лъчелечението и медицинската онкология, диагностиката, както и качеството на живот и психосоциалната подкрепа на пациентите с онкологични заболявания”, заяви тя, цитирана от БНР.

Проф. д-р Михайлова подчерта иновациите в лъчелечението, прилагани в техния център, който използва всички съвременни техники на облъчване. “Новостите, които ще представим, включват нови схеми за едновременно прилагане на лъче и химиотерапия, лъче и таргетна терапия при някои онкологични заболявания. През последните години наблюдаваме бурно развитие в производството и внедряването на нови видове апарати, което дава възможност да прилагаме най-новите техники на облъчване”, отбеляза тя.

Сред иновациите е и уникалната за страната машина за хеликална томотерапия, която осигурява по-точно облъчване на тумора и метастазите в лимфните възли, като щади максимално околните здрави тъкани. “Това е хибридна машина, която разполага с линеен ускорител и компютърен томограф. Компютърният томограф дава възможност преди всяко облъчване да се визуализира облъчваното място и с най-голяма точност да се извърши облъчването. Проверката е ежедневна, като ежедневно се следят и промените в размерите на тумора, адаптирайки самото облъчване.”

XIV Научна конференция по онкология ще бъде от изключителна важност за развитието на онкологията в България, предоставяйки платформа за обмен на знания, иновации и опит. Нека заедно продължим да създаваме работна среда, която позволява посрещането на предизвикателствата и превръщането им във възможности, оформящи бъдещето на онкологията у нас, отбелязват организаторите.