Fusobacterium nucleatum и развитие на колоректален карцином

Преди около 15 години бяха публикувани проучвания, според които грам-отрицателната анаеробна бактерия Fusobacterium nucleatum би могла да играе роля в развитието на колоректалния карцином (КРК).

В лабораторни условия патогенът стимулира растежа на клетки на КРК и стимулира появата на тумори по дебелото черво на миши модели, които са предразположени към КРК. Когато животните с установен тумор на колона биват лекувани с антибактериален агент, туморният растеж се забавя. Освен това F. nucleatum се установява в малигнизирали клетки от препарати на КРК при близо 50% от 500 пациенти като бива изолиран както от първични образувания, така и от метастази. 

Въпреки значителната зависимост между F. nucleatum и КРК, наличната до момента научна информация пояснява, че само някои подвидове на F. nucleatum са онкогенни. В рамките на ново проучване Zepeda-Rivera M et al. съобщават, че само за един подвид, F. nucleatumanimalis C2 (Fna C2), може да се докажат онкогенни свойства и че само Fna C2 бива установен в материал от КРК и в изхожданията на пациенти с КРК, както и че продуцира КРК с миши модели. Смята се, че основният патогенетичен механизъм са гени на Fna C2 с онкогенетични свойства. Въз основа на получените резултати авторите смятат, че има ясна цел за таргетна терапия както с цел лечение, така и превенция на КРК. 

Източник:Zepeda-Rivera M et al. A distinct Fusobacterium nucleatum clade dominates the colorectal cancer niche. Nature 2024 Apr 11; 628:424.