Академик Трайков с почетен знак на президента


На тържествена церемония в Гербовата зала на „Дондуков“ 2 държавният глава Румен Радев удостои с Почетния знак на президента акад. д.м.н. Лъчезар Трайков и други обществени фигури. Наградени са още чл.-кор. д.б.н. Илза Пъжева, чл.-кор. д.н. Иван Гранитски, проф. д.и.н. Андрей Пантев, проф. д-р Греди Асса и д-р Ваня Монева.

Държавният глава изрази своята признателност към техния „безспорен принос за утвърждаването на нашия национален дух и самочувствие, за развитието на българската култура, образование и наука“.

Лъчезар Трайков беше награден във връзка с неговата 65-годишнина, за високозначим принос, като уважаван лекар, изтъкнат учен и университетски преподавател в областта на неврологията, както и за заслугите на неговата цялостна дейност към развитието и международния авторитет на съвременната българска медицинска научна школа.

Вашият труд, талант и значими успехи са важна част от достиженията на нашата страна в областите, в които вие сте безспорни авторите и водещи изследователи“, заяви по време на церемонията президентът.

Всички вие сте важна и неделима част от интелектуалната и духовна сила на България и пример за нашите университетски преподаватели, творци, учени и научни работници, посочи Радев. Вашият труд и дела са оценени по достойнство от цялата ни общественост и далеч отвъд пределите на нашата родина, защото те обединяват и изразяват родолюбивия дух, волята, интелекта и творческата сила на българския народ, допълни той.

“Особено съм развълнуван, защото не се случва много често хора от нашите области да получат признание, положителна оценка за своя труд и успехи“, каза от името на отличените акад. Лъчезар Трайков.

“В нашата работа имаме нужда от подкрепата на управляващите, които, за съжаление, не винаги съвсем адекватно приемат предимствата и промените, улисани в техните политически цели и амбиции не съумяват да надскочат злободневието и не успяват да дефинират приоритетите на нашия обществен живот, свързани с наука, образование, изкуство и култура”, коментира още бившият ректор на МУ-София.

Илза Пъжева беше отличена във връзка с нейната 70 годишнина, за високозначим принос, като международно признат учен и научен ръководител в областта на биологическите науки, както и за нейните цялостни академични заслуги към развитието и авторитета на съвременната българска наука.