Високите дози НСПВС повишават сърдечно-съдовия риск при анкилозиращ спондилит

Повишените дози нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС) повишават риска за сърдечно-съдови заболявания (ССЗ) като исхемична болест на сърцето, исхемични инциденти и застойна сърдечна недостатъчност (ЗСН) сред пациентите с анкилозиращ спондилит (АС) в сравнение с ниските дози. Тези медикаменти потискат възпалителните процеси и намаляват болката при АС, но дългосрочното лечение може да доведе до стомашно-чревни и отделителни усложнения. В рамките на национално кохортно проучване, проведено в Корея Kim J et al. се позовават на база данни с медицинска информация с цел оценка на сърдечно-съдовия риск сред популацията от пациенти с АС, приемащи НСПВС в повишени дози. 

Авторите обхващат 19 775  участници (средна възраст 36.1г.; 75% мъже) с новодиагностициран АС и без анамнеза за ССЗ в периода от януари 2010г. до декември 2018г. сред които 99.7% приемат НСПВС, а на 30.2% бива назначен инхибитор на тумор некрозис фактора (TNF). Периодите, в които участниците приемат НСПВС за повече от един месец, са определени като „експозиция на НСПВС“.

Първичната крайна цел е комбинация от исхемична болест на сърцето, инсулт или застойна сърдечна недостатъчност.

По време на среден период на проследяване от 98,290 човеко-години са установени 1663 случаи на ССЗ, включващи 1157 случая на ИБС, 301 инсулти и 613 диагнози на застойна сърдечна недостатъчност. Проведеният анализ установява, че всяко увеличение на дневната доза на НСПВС повишава риска от ССЗ с 10% (aHR 1.10; 95% CI 1.08-1.13). Увеличаването на дозата на НСПВС е асоциирано с увеличаване на риска от исхемична болест на сърцето (aHR 1.08; 95% CI 1.05-1.11), инсулт (aHR 1.09; 95% CI 1.04-1.15) и застойна сърдечна недостатъчност (aHR 1.12; 95% CI 1.08-1.16). Наблюдаваната закономерност се запазва в подгрупите като НСПВС в повишени дози са по-опасни за обхванатите жени, отколкото за мъжете. 

Източник:

  1. Kim J, Yoon JS, Park S, et al Risk of cardiovascular disease with high-dose versus low-dose use of non-steroidal anti-inflammatory drugs in ankylosing spondylitis Annals of the Rheumatic Diseases Published Online First: 09 April 2024. doi: 10.1136/ard-2023-225406