Перспективите пред съвременната медицинска сестра обсъждат в МУ-Пловдив

Форум на тема „Перспективите пред съвременната медицинска сестра“ организират Катедрата по сестрински грижи и студентите от специалност „Медицинска сестра“ на 10 май от 10 часа в Аулата на Медицинския колеж към МУ-Пловдив.

Събитието е по повод 12 май – Международен ден на сестринството. Денят се отбелязва в чест на рождението на първата медицинска сестра Флорънс Найтингейл, която организира отряд санитарки да оказват помощ на ранените по време на Кримската война. Тя създава и разработва първата система за подготовка на средни и младши медицински кадри във Великобритания, пише и няколко книги, които по-късно са използвани като учебници по здравни грижи.

В рамките на форума ще бъдат представени доклади и презентации, свързани с предизвикателствата пред медицинската сестра в областта на детската хирургия, онкологията, ортопедията и травматологията.

Участие ще вземат ръководители и професионалисти по здравни грижи от лечебни заведения в Пловдив, Пазарджик и Панагюрище.