Трето лятно училище по инсулт ще се проведе във Варна

“Трето лятно училище по инсулт“ ще се проведе в периода 15-16 юни 2024г. в Първа Аудитория в Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна. Научната среща е продължение на традиционните мултидисциплинарни срещи, посветени на мозъчно-съдовата патология и мозъчния инсулт и ще се проведе под егидата на МУ – Варна и УМБАЛ “Св. Марина”-Варна, информират от ВУЗ-а.

Научните доклади и презентации ще бъдат разпределени в рамките на два дни. Във фокуса на предстоящото събитие тази година са теми, засягащи организацията при лечението на инсулт, невроизобразяващите методики в острата фаза на мозъчните инсулти, рисковите фактори за възникването на инсулти и тяхната профилактика. Ще бъде дискутирани и инсултите в детска възраст, редки причини за инсулт и възможностите за рехабилитация след инсулт. Освен представянето на теоретични доклади, ще бъдат представени и коментирани интересни клинични случаи от ежедневната практика.

Ежегодното организиране на научните събития, посветени на инсулта, целят дългосрочно сътрудничество между всички звена, въвлечени в организацията и провеждането на диференцирано лечение. Целта е подобряване на координирането на усилията за лечение на заболяването в страната, постигане на максимален ефект и подобряване на грижите за хората с инсулт. Постигането на оптимално качество на лечение във функциониращите центрове е свързано с непрекъснатото обучение на студенти, специализанти и продължаващото медицинско обучение при специалистите.

Може да се регистрирате за участие в “Трето лятно училище по инсулт“ тук​

През 2018г. е проведена „Първа национална конференция по инсулт с международно участие“, а през 2019г. – „Първо лятно училище по инсулт“, като впоследствие ежегодно се провеждат научни форуми, посветени на мозъчния инсулт, допълват от университета. ​