Конференцията „Дни на детската ортопедия и травматология“ отново събра водещи специалисти

На 21 и 22 март за поредна година успешно се проведе Конференция „Дни на детската ортопедия и травматология“. Форумът се състоя в град Трявна, а организатор на събитието бе Секцията по детска ортопедия и травматология към Българската ортопедична и травматологична асоциация (БОТА).

Основна тема на конференцията бе „Актуални проблеми в детската ортопедия и травматология“, която събра на едно място специалисти с богат опит от цялата страна. Водещи лекари, кинезитерапевти и медицински сестри в областта на детската ортопедия и травматология насочиха вниманието на 135 делегати по теми за фрактури на детската ръка, сколиоза, редки детски болести и гръбначни изкривявания. Обсъдено бе и лечението на доброкачествени костни тумори, кинезитерапевтични подходи, предоперативна подготовка при деца, особености на артроскопията и други.

В организацонния и научен комитет участваха:

  • проф. д-р Борислав Владимиров, дмн – Почетен Председател Секция по детска ортопедия и травматология към Българска ортопедична и травматологична асоциация (БОТА);
  • доц. д-р Венелин Алексиев, дм – Председател Секция по детска ортопедия и травматология към Българска ортопедична и травматологична асоциация (БОТА);
  • д-р Явор Пукалски, дм – Заместник-председател Секция по детска ортопедия и травматология към Българска ортопедична и травматологична асоциация (БОТА).