Ревматологията набира скорост при клиничните изпитвания у нас

Ревматологията измести онкологията като брой на клиничните изпитвания по области у нас, сочат данните на Изпълнителна агенция по лекарствата за изминалата 2023 година. За първа година от последните 5 проучванията на нови терапии в сферата на ревматологията заемат първо място, измествайки по този начин тези в онкологията. Данните при сравнение с предишни години сочат още, че към тази сфера има все по-голям интерес за проучвания на нови терапии от страна на възложителите.

През миналата година за клинични изпитвания в ИАЛ са постъпили общо 1210 заявления, от които 246 за разрешаване на нови клинични изпитвания и 964 за одобрение на съществени промени.

През 2023 г. областите с най-голям интерес за възложителите на клинични изпитвания са ревматологията, онкологията, гастроентерологията и психиатрията. В сферата на ревматологията са проведени 34 проучвания, в сферата на онкология/онкохематология – 31, в гастроентерологията 28, а в областта на психиатрията – 27.

За сравнение, година по-рано, през 2022 г. онкологията е била водеща от гледна точка на възложителите на клинични изпитвания с 25 такива проучвания, а ревматологията е била на трето място след психиатрията, като в тази област е имало 15 проучвания. През 2021 година проучванията за нови терапии за лечение на онколозаболявания също са били най-много с 43 броя, следвани от КИ в сферата на инфекциозните болести, неврологията,гастроентерологията, дерматологията, пулмологията и други. През тази година в областта на ревматологията е имало само 10 клинични проучвания. Още по-слаб е бил интересът през предходната 2019, когато водещи са били изпитванията в сферата на психиатрията, гастроентерологията и онкология, а интересът към новите лекарства за ревматологични заболявания е съставлявал около 10% от всички провеждани у нас клинични проучвания.