Проф. д-р Миглена Темелкова е новият председател на Съвета на ректорите

Ректорът на Висшето училище по телекомуникации и пощи проф. д-р Миглена Темелкова е избрана за председател на Съвета на ректорите на МУ-София. Тя поема поста от досегашния председател акад. Лъчезар Трайков. Проф. Темелкова спечели надпреварата с 27 гласа, като се съревноваваше на балотаж с ректора на УНСС проф. Димитър Димитров, който получи 19 гласа.

На проведеното Общо отчетно-изборно събрание на Съвета на ректорите на висшите училища в Република България са присъствали 49 ректори, при необходим кворум от 25. Акад. Трайков представи своя отчет за дейността на Управителния съвет на сдружението за изминалия мандат и бе изпратен с аплодисменти и благодарности за свършената работа от своите колеги.

“Смятам, че заедно можем да работим в режим на диалог и че ще намерим общ път всички заедно. Днес стават 25 години откакто последно жена е била председател на Сдружението, а именно чл.-кор. проф. дсн. Йорданка Кузманова, тогавашен ректор на Аграрния университет. Благодаря Ви, че ми се доверихте. Благодаря Ви от сърце!“, каза проф. Темелкова след обявяването на резултатите.

Кандидатите за председател на Съвета на ректорите бяха проф. Темелкова, проф. Димитров и ректора на Тракийския университет проф. Добри Ярков. В своята мандатна програма проф. Темелкова залага на утвърждаването на Съвета като уникална и авторитетна обществена институция, която участва пълноправно и равностойно, активно и релевантно във формирането и реализирането на държавната политика в областта на висшето образование и науката.

За членове на Управителния съвет са избрани проф. Георги Вълчев – ректор на Софийски университет “Св. Климент Охридски”, проф. Евгени Станимиров – ректор на Икономически университет – Варна, ректорът на Тракийския университет проф. Добри Ярков, ректорът на Великотърновския университет “Св. Св. Кирил и Методий” проф. Димитър Димитров, проф. Добромир Димитров – ректор на Медицински университет – Плевен и ректорът на Национална музикална академия “Проф. Панчо Владигеров” – София проф. Сава Димитров.