Проф. д-р Димитър Райков е новият ректор на МУ-Варна

Проф. д-р Димитър Райков, д.м.н. е новият Ректор на Медицински университет – Варна с мандат 2024 – 2028 г. Той е избран от члeновете на Общото събрание на Университета на 7 март 2024 година с мнозинство. Проф. Райков е 15-тият Ректор на Медицински университет – Варна. Преди това, в периода юни 2023 г. до момента, той заемаше длъжността заместник-ректор „Кариерно развитие“ в Университета, информират от ВУЗ-а.

Визията на проф. Райков за развитие на МУ-Варна е като водещ образователен, научно-изследователски, технологичен, експертен и социално отговорен център сред висшите училища в България и утвърждаването му сред водещите университети в Европа и света. „Гаранциите за успех се съдържат в приемствеността, професионализма, мотивацията, проактивното поведение, отговорността и дисциплината в работата, организационния и административен опит, етичното и колегиално отношение към хората“, заяви пред общото събрание новият ректор на МУ-Варна. Проф. Райков допълни, че най-важното за него е съхраняването и развитието на човешкия и творческия потенциал, обединявайки младостта и ентусиазма на студентите и докторантите с мъдростта, професионализма и човешкия опит на преподавателите и служителите, с енергията и динамиката на времето, в което живеем.

Ректорът проф. д-р Светослав Георгиев направи отчет за дейността на МУ – Варна за мандатния период март 2020 – март 2024 година.

Той акцентира върху запазената тенденция за устойчиво висок брой кандидат-студенти и обучавани студенти от България и чужбина. Към настоящия момент в МУ-Варна учат 6 436 студенти, от които 4554 български (71%) и 1882 чуждестранни (29%). В процес на реализация са 29 активни проекта с одобрен общ бюджет 37 800 290 лв.

За периода 2020 – 2023 г. проф. Георгиев отчете 20.7 % ръст на собствените приходи и 42 на сто увеличение на субсидията от държавния бюджет за обучението на студенти. Основните работни заплати на служителите са индексирани през февруари 2021 с 6,55% и с по 10 % през март, септември, декември 2022 г. и август 2023 г. Увеличен е също размерът на стипендиите за студенти и докторанти. Капиталовите инвестиции за 2023 г. са за над 11 000 000 лв.

Проф. Георгиев подчерта, че за отчетния период МУ-Варна е получил за втори път правата по управлението на УМБАЛ „Св. Марина“ за нов петгодишен период и изтъкна, че от тази година Специализираната болница по очни болести за активно лечение – Варна вече е университетска. Проф. Георгиев благодари на целия преподавателски, административен и ръководен екип на МУ-Варна за положените усилия, високия професионализъм и демонстрираната последователност в преследване на поставените цели, което стои в основата на постигнатите резултати. Проф. Георгиев пожела на следващия ръководен екип да разчита на същото доверие и подкрепа от страна на цялата академична общност. Общото събрание прие мандатния отчет на Ректора за периода март 2020 – март 2024 г. с аплодисменти.

За председател на Общото събрание с мандат 2024 – 2028 г. бе избран проф. д-р Красимир Иванов, а за заместник-председатели проф. д-р Светослав Георгиев и проф. д-р Теменуга Стоева.

Общото събрание избра и първият академичен омбудсман на МУ-Варна. Това е проф. д-р Златислав Стоянов.

Новият Ректор на МУ-Варна с мандат 2024 – 2028 г. проф. д-р Димитър Райков е добре познат ортопед-травматолог в медицинските среди в Европа, както и уважаван в обществото лекар с дългогодишната експертиза в детската ортопедия, лечението на ставни и мускулни болки при възрастни пациенти. Основните професионални интереси и специализации на проф. Райков са в следните области: лечение на травми и ортопедични заболявания в детска възраст, артроскопия, ендопротезиране, хирургия на глезен и ходило. Проф. Райков е преподавател в Катедрата по ортопедия и травматология в МУ-Варна от 2010 година и неин ръководител от 2015 до избора му на заместник-ректор „Кариерно развитие“ през юни 2023 година.

Проф. Райков е завършил медицина в Медицински университет – Варна през 1990 г. Професионалната му кариера започва като лекар в здравна служба, а от 1992 работи като ортопед-травматолог последователно в IV-та Поликлиника, Курортна поликлиника – Варна и Окръжна болница, спешен център – Варна. Специалността си по ортопедия и травматология придобива през 1997 г., а в последствие е избран за хоноруван асистент. В момента проф. Райков е началник на Клиниката по ортопедия и травматология в УМБАЛ “Св. Марина” – Варна.

През 2008 г. проф. Райков успешно защитава дисертация на тема „Екстракорпорална шоково вълнова терапия при лечение на травми и заболявания на крайниците” и придобива научна степен “Доктор по медицина” в МУ-Варна. През 2010 г. е хабилитиран като доцент към Катедра по ортопедия и травматология на МУ-Варна. Придобива научна степен „Доктор на науките“ с монография на тема „Ентезопатии в ортопедичната практика“, а от февруари 2018 г. заема академичната длъжност „Професор“.