Предстои Конференцията „Дни на детската ортопедия и травматология“

Предстои Конференцията „Дни на детската ортопедия и травматология“. Тя ще се проведе в периода 21-23 март 2024 г. в хотел „Калина Палас“, гр. Трявна. Събитието ще бъде в традиционната си присъствена форма.

Организатор на събитието е Секцията по детска ортопедия и травматология към Българската ортопедична и травматологична асоциация (БОТА).

В организацонния и научен комитет участват:

  • проф. д-р Борислав Владимиров, дмн – Почетен Председател Секция по детска ортопедия и травматология към Българска ортопедична и травматологична асоциация (БОТА);
  • доц. д-р Венелин Алексиев, дм – Председател Секция по детска ортопедия и травматология към Българска ортопедична и травматологична асоциация (БОТА);
  • д-р Явор Пукалски, дм – Заместник-председател Секция по детска ортопедия и травматология към Българска ортопедична и травматологична асоциация (БОТА).

Основната тема на събитието е „Актуални проблеми в детската ортопедия и травматология“.

Ранната регистрация за делегати в Конференцията е до 05 февруари 2024 г., а късната до 15 март 2024 г. До 05 февруари 2024 г. е приемането на заявки за научни доклади.

Повече информация за конференцията и програмата й може да откриете ТУК.