Промени в лечението на белодробни заболявания в извънболничната помощ

Надзорният съвет на НЗОК е утвърдил промени в изискванията при лечение на идиопатична белодробна фиброза и системна склероза с увреждане на белия дроб в извънболничната помощ.

Те са въз основа на постъпили становища от Българското дружество по белодробни болести и в съответствие с препоръките на Европейското дружество по Белодробни болести. С тях се допълват медицинските критерии по точка „компютърна томография с висока резолюция – КТ данни за „сигурна IPF„ или „вероятна IPF“ в актуализирани „Изисквания на НЗОК при лечение на идиопатична белодробна фиброза и системна склероза с увреждане на белия дроб в извънболничната помощ“.

От задължителните изследвания отпада необходимостта от провеждане на рентгенография на бял дроб при започване на лечение.

Включването на антифибротичното лечение за група пациенти с диагноза вероятна идиопатична белодробна фиброза с лекарствени продукти от Приложение 1 на Позитивния лекарствен списък ще осигури достъп на по-ранен етап от развитието на заболяването и може да отсрочи времето за неизбежната белодробна трансплантация.

Забавянето на процесите на фиброза на белия дроб контролира прогресивното влошаване на белодробната вентилация, като основната цел е да се запази максимално качеството на живот на болните, да не се увеличава честотата на хоспитализациите и икономическата тежест за обществото.