МУ-София с нов център за съвременни технологии в денталната медицина

Център за съвременни технологии в денталната медицина бе открит в Медицински университет – София, в присъствието на ръководството на висшето училище.

Проф. Божидар Йорданов, декан на Факултета по дентална медицина откри събитието и подчерта, че Центърът ще бъде използван за дигитално направлявано практическо обучение по основните дисциплини. Той се състои от пет зали, всяка от която е оборудвана със симулатори и компютри за дванадесет работни места, зали с апарати за медицинска диагностика и лечение, и библиотека.
„Ние вярваме, че този Център ще бъде стъпка напред и нагоре за по-високо качество на обучението на нашите студенти, за да расте и престижа на нашия университет“, каза проф. Йорданов и добави, че този център не е място за обучение с нови технологии, а това е сама по себе си нова технология на обучение.

„През 2020-та година поставихме началото на активната работа по подготовката на Център за съвременни технологии в денталната медицина. Той беше един от няколкото ключови инфраструктурни проекта, които доведохме до край с настоящия ни екип. Благодаря на всички от Ректората и от екипа на проф. Йорданов, които го реализираха“, каза ректорът акад. Лъчезар Трайков в приветствието си към гостите. Той изброи множеството финализирани проекти в неговия мандат и сподели трудностите, през които е минало реализирането им предвид пандемията от COVID-19. Ректорът изказа задоволството си, че в Центъра ще се обучават не само специализанти и докторанти, а ще текат и следдипломни курсове за обучение на вече практикуващи лекари, които също ще имат възможността да работят според най-новите технологии и тенденции.

Проф. Димитър Буланов, декан на Медицински факултет, също поднесе приветствието си към целия екип, реализирал проекта. Той подчерта, че подобен тип практическо обучение, което показва както усвояването на мануалната техника, така и грешните движения, усложненията, е изключително полезно за младите лекари по дентална медицина. Сред присъстващите на събитието бе и деканът на Факултет по дентална медицина към Медицински университет – Пловдив доц. д-р Деян Нейчев.

На откриването на Центъра присъстваха и представители на Денталната студентска асоциация. Те изразиха гордостта си, че с наличието на този център във факултета, Медицински университет – София се нарежда до най-добрите и най-модерните университети в Европа.